0 538 545 39 04
Ürün Arama

ONLİNE UYGULAMA VE SERVİSLER İÇİN  AYDINLATMA METNİ

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV  (Kuruluş”) olarak Kanunun 10. maddesinde öngölen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize  ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

ÇAMKIRAN OTOMOTİV bu metinde belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK” ya da Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşımımıza ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı NK> inceleyebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

Kişisel  verilere ilişkin temel kavramların tanımlarını öğrenmek için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Temel Kavramlar Sözlüğümüzden” NK> yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir. Veri Sorumlusu” olarak  künyemiz ve  kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

Çamkıran Otomotiv Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Adres :

Akçay Caddesi No : 72 GAZİEMİR / İZMİR

İnternet Sitelerimiz:

http://www.camkiranotomotiv.com,http://ikinciel.camkiranotomotiv.com, https://camkirangaraj.com, http://www.camkiranfilo.com, https://camkiran.engerek.com.tr

Telefon : 

+90 (232) 265 55 55

e-posta (KVK için):

 kvkk@camkiranotomotiv.com

4. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Mobil uygulamarımızı kullananların, sosyal medya hesaplarımızı takip eden ve etkileşime geçenlerin, bizimle anlık iletişim kuranların, dosya ve belge paylaşanların mobil uygulamalarımız, anlık mesajlaşma uygulamaları, video konferans uygulamaları, sosyal medya hesaplarımız, dosya paylaşım uygulamaları  üzerinden iletişim kurduğumuz kişi ve takipçilerin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, HUKUKİ İŞLEMLER, MÜŞTERİ İŞLEMLERİ, FİNANS, MESLEKİ DENEYİM, İŞLEM GÜVENLİĞİ, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR ve DİĞER kategorilerindeki verileri ile FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR, SAĞLIK gibi özel nitelikli verilerini işlemekteyiz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda; 


 1. Abone Kaydı Oluşturmak
 2. Araç Kiralamak
 3. Araç Teslimini Gerçekleştirmek
 4. Araçlar İçin Ekspertiz Hizmeti Almak
 5. Aracın Mesafeli Teslimini Sağlamak
 6. Aracın Satışını Yapmak
 7. Aracı Teslim Almak
 8. Araçları Sigortalamak
 9. Bakım Süreçlerini Yönetmek
 10. Belgelerin Eksik Olup Olmadığını Kontrol Etmek
 11. Çözüm Ortakları İle Bilgi Paylaşmak
 12. Fiyat Teklifi Yapmak
 13. Hasar Bildirimi Almak
 14. Hasar Tesbiti Yaptırmak
 15. Hukuki Güvence Sağlamak
 16. İadeleri Yönetmek
 17. İkinci El Araç Satın Almak
 18. İkinci El Araç Satmak
 19. İkinci El Araçları Fiyatlandırmak
 20. İlgilileri Bilgilendirmek
 21. İlgililerle Anlık Haberleşme Sağlamak
 22. İnternet Kullanıcı Kayıtlarını Oluşturmak
 23. Kuruluş Menfaatlerini Korumak
 24. Lastik Değişim Desteği Sağlamak
 25. Müşteri Kaydı Oluşturmak
 26. Müşteri Memnuniyetini Sağlamak
 27. Müşterilerin Noter İşlemlerini Yürütmek
 28. Online Pazarlama Yapmak
 29. Potansiyel Müşteri Talebini Almak
 30. Potansiyel Müşterilere Ulaşmak
 31. Potansiyel Müşteriye Destek Sağlamak
 32. Potansiyel Tedarikçilerden Teklif Almak
 33. Reklam ve Tanıtım Yapmak
 34. Satış Fiyatını Belirlemek
 35. Satış Güvenliğini Sağlamak
 36. Siparişleri Yönetmek
 37. Tahsilat yapmak
 38. Test sürüşlerini yönetmek
 39. Ticari Kredi Kullandırmak
 40. Ürün Montajını Yapmak
 41. Ürün Tanıtım ve Lansmanı Yapmak
 42. Ürünleri İthal Etmek
 43.  Mal ve Ürün Alımlarını Yönetmek
 44. Yol Desteği Sağlamak
 45.  İş İlişkilerini Yürütmek
 46.  Eğitim Vermek
 47.  Eğitim Almak
 48.  Müşterilere Destek Sağlamak
 49.  Dosya Paylaşmak amaçları ile işlenmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, sunucularımız, sabit ve mobil cihazlarımız, bulut servislerimiz, elektronik postalarımız, sosyal medya hesaplarımız, anlık mesajlaşma uygulamalarımız, video konferans yazılımlarımız, mobil uygulamalarımız  gibi elektronik ortamlarda ve dosya ve defterlerimiz gibi fiziksel ortamlarda yurt içinde  ve yurt dışında işlenmektedir.
ÇAMKIRAN OTOMOTİV  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?  

ÇAMKIRAN OTOMOTİV olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanunun 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde  ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

7.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde  veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki ; 

 1.  Kullanılan yazılım ve uygulamalar için teknik destek ve  bakım temin etmek amacıyla bilişim firmaları ile,
 2.  Bağımsız Mali Denetim Yükümlülüğünün yerine getirilmesi için mali denetim firmasıyla,
 3.  Mali kayıtların tutulması ve denetimi için hizmet alınan Mali Müşavirle,
 4.  Tahsilat işlemlerinin yerine getirilebilmesi için hizmet alınan Bankalarla,
 5.  Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi için distribütör kuruluş  ve iş ortakları ile,
 6. Yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için iş ortakları ile,
 7.  Sigorta süreç ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketleri ile,
 8.  Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülebilmesi için avukatlar ile,
 9.  Ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti veren firmalarla,
 10.  Mal ve hizmet tedariki için tedarikçi firma ve kişilerle,
 11. Reklam, tanıtım ve pazarlama amacıyla hizmet alınan firmalarla,
 12.  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu kuruluşları ve yargı organları ile paylaşılmaktadır.

7.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

  1. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
  2. Dosya paylaşımı  için ABD menşeli Google ile,
  3. İnternet sitesi çerezleri için ABD menşeli ShareThis, Google ve Facebook ile,
  4. Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Microsoft ile,
  5. Mobil işletim sistemleri ve cihazlarla birlikte sunulan hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ve Güney Kore menşeli Samsung ile,
  6. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

  1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
  2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
  3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
  4. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
  5. Samsung (https://www.samsung.com/tr/info/privacy/)
  6. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
  7. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
  8. Zoom (https://zoom.us/privacy)
  9. ShareThis (https://sharethis.com/privacy/)
  10. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

8. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

 1.  Kişinin açık rızasının olması,
 2.  veya kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

 

   1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
   2. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
   3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
   4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
   5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
   6. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gibi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak,

 

 1.  “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 2.  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 3.  “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

 
 1.  “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

9. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nın 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10. KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

 1. http://www.camkiranotomotiv.com,http://ikinciel.camkiranotomotiv.com, https://camkirangaraj.com, http://www.camkiranfilo.com

  Telefon : +90 (232) 265 55 55

  e-posta (KVK için): kvkk@camkiranotomotiv.com 

   

  4. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

  Çalışan adaylarının KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, MESLEKİ DENEYİM, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR ve DİĞER kategorilerindeki verileri ile FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR,  CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ve SAĞLIK gibi özel nitelikli verilerini işlemekteyiz.

  5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

  Kişisel verileriniz Özgeçmişinizde yazılı veya elektronik yollarla sağladığınız, yine başvurunuzun çeşitli aşamalarında ve yüz yüze gerçekleştirilen iş görüşmelerinde tarafınızca sağlanan ve sağlanacak olan özel nitelikli kategoridekilerdeki kişisel verileriniz; işe yatkınlığınızla, istihdam kriterlerimize ve ihtiyaçlarımıza uygunluğunuzun belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

  Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işlemeye özen gösteriyoruz.

  Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, sunucularımız, sabit ve mobil cihazlarımız, bulut servislerimiz, elektronik postalarımız, sosyal medya hesaplarımız, anlık mesajlaşma uygulamalarımız, video konferans yazılımlarımız, mobil uygulamalarımız  gibi elektronik ortamlarda ve dosya ve defterlerimiz gibi fiziksel ortamlarda yurt içinde  ve yurt dışında işlenmektedir. İş başvurusunda sunduğunuz kişisel verileriniz 3 ay  süreyle saklanmaktadır. Sunduğunuzu kişisel verileriniz talebiniz halinde hemen veya işleme süresinin sonunda en geç 3 ay içinde silme ve imha politikalarımız doğrultusunda, silinip imha edilecektir.
  ÇAMKIRAN OTOMOTİV  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

  7. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?  

  ÇAMKIRAN OTOMOTİV olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanunun 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde  ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

  Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

  Özgeçmişinizi ve kişisel verilerinizi iş bulma amacınıza uygun olarak üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Paylaşmamızı istemiyorsanız lütfen ekte sunduğumuz Açık Rıza beyanında bu tercihinizi işaretleyiniz. Daha sonraki aşamada tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

  7.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

  Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde  veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki ; 

  1.  Kullanılan yazılım ve uygulamalar için teknik destek ve  bakım temin etmek amacıyla bilişim firmaları ile,
  2. Uygun iş olanaklarının bulunması için iş ortakları ile,
  3.  Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülebilmesi için avukatlar ile,
  4.  Ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti veren firmalarla,
  5.  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu kuruluşları ve yargı organları ile paylaşılmaktadır.

  7.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

  ÇAMKIRAN OTOMOTİV internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

   1. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
   2. Dosya paylaşımı  için ABD menşeli Google ile,
   3. İnternet sitesi çerezleri için ABD menşeli ShareThis, Google ve Facebook ile,
   4. Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Microsoft ile,
   5. Mobil işletim sistemleri ve cihazlarla birlikte sunulan hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ve Güney Kore menşeli Samsung ile,
   6. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

  Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

   1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
   2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
   3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
   4. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
   5. Samsung (https://www.samsung.com/tr/info/privacy/)
   6. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
   7. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
   8. Zoom (https://zoom.us/privacy)
   9. ShareThis (https://sharethis.com/privacy/)
   10. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

  8. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

  Kişisel verileriniz iş talebiniz üzerine şahsınızın ve kuruluşumuzun meşru menfaati için işlenmektedir.

  9. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

  Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nın 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  10. KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.